báo cáo tài chính

Dịch vụ thuế – kế toán

Với quý khách hàng, đây là phần nhạy cảm nhất. Trong các ca tư vấn của chúngtôi, có nhiều trường hợp nhân viên bộ phận kế toán đã nghỉ việc mà không bàn giao, vì vậy để lại một phần số liệu không rõ ràng gây khó khăn cho công ty. Ngoài ra, cũng có trường hợp công ty lạc quan vì tưởng rằng đang làm tốt kế toán, thì một câu chuyện phổ biến là công ty đột nhiên bị thuế phạt rất nặng vì do đã hiểu sai luật thuế. Thông qua việc rà soát lại sổ sách, chúng tôi sẽ đưa tư vấn để bạn thực hiện đúng nghiệp vụ kế toán.

dịch vụ kế toán hcm

DỊCH VỤ THUẾ

  • Khai thuế/Hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT)
  • Khai thuế/Quyết toán thuế TNDN (CIT)
  • Khai thuế/Hoàn thuế/Quyết toán thuế TNCN
  • Khai thuế môn bài
  • Khai thuế nhà thầu (FCT)
  • Lập hồ sơ chuyển giá

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  • Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm
  • Rà soát/ hoàn thiện sổ sách kế toán
  • Hỗ trợ Kiểm toán báo cáo tài chính