Dịch vụ tư vấn đầu tư – Pháp lý

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – PHÁP LÝ

  1. Cấp mới/điều chỉnh/gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
  2. Cấp mới/điều chỉnh/gia hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  3. Cấp mới/điều chỉnh/gia hạn giấy phép kinh doanh
  4. Thành lập/gia hạn/giải thể chi nhánh,VPĐD
  5. Tạm ngưng hoạt động/giải thể doanh nghiệp
  6. Tư vấn thủ tục Mua bán/Sáp nhập doanh nghiệp
  7. Tư vấn soạn thảo/chỉnh sửa hợp đồng kinh tế
  8. Bảo hộ thương hiệu (Logo), bản quyền phần mềm
  9. Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm
  10. Đăng ký chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm