Dịch vụ tư vấn – dịch vụ hỗ trợ khác

ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG – DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC

  • Hỗ trợ xúc tiến thương mại Việt Nam
  • Biên phiên dịch Anh – Nhật – Việt
  • Hợp pháp hóa lãnh sự bang cấp, giấy chứngnhận,… tại Việt Nam/ Nhật Bản
  • Điều tra thị trường
  • Dịch vụ hỗ trợ tổng vụ nội bộ(thủ quỹ, thanh toán,…)
  • Cho thuê văn phòng ảo
  • Hỗ trợ tổ chức họp, hội nghị
  • Hỗ trợ uỷ thác xuất – nhậpkhẩu
  • Tư vấn giới thiệu nhân sư
  • Hỗ trợ xuất khẩu lao động

GSC chính là giải pháp cho các khó khăn mà khách hàng gặp phải. Ở một đất nước mới lạ, chắc hẳn bạn mong muốn sẽ có được nguồn thông tin đáng tin cậy và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể hỗ trợ toàn diện cho quý khách. Tất cả giải đáp đều bằng tiếng Nhật nên bạn có thể yên sử dụng dịch vụ của chúng tôi.