Visa, GPLĐ – Thẻ tạm trú

DỊCH VỤ VISA – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  • Xin Công văn nhập cảnh
  • Xin cấp mới, gia hạn visa
  • Xin mới/gia hạn/cấp lại/thay đổi giấy phép lao động
  • Xin cấp thẻ tạm trú

Nếu quý khách là một pháp nhân thì đây là một trong những dịch vụ mà bạn chắc chắn cần dùng. Và đây là loại hồ sơ rất quan trọng. Chúng tôi soạn thảo hồ sơ bằng tiếng Việt theo luật mới nhất của Việt Nam và có thể đối ứng bằng tiếng Nhật. Chúng tôi luôn truyền đạt trung thực cácvấn đề hiện tại và đưa ra các biện pháp giải quyết cho bạn. Vì thế hãy yêntâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi